30.7.2023
Näyttely / Exhibition
Lämpimästi tervetuloa yksityisnäyttelyni avajaisiin tiistaina 1.8. klo 17.30 Kauhajoen Hella Galleriaan!
Galleria on avoinna kahvila Valkoisen Puun aukioloaikoina.
A warm welcome to the opening of my solo exhibition on Tuesday 1st of August 5.30 pm at Hella Gallery in Kauhajoki! 
The gallery is open during the opening hours of Café Valkoinen Puu.
Taivaanrannan tällä puolen
1.8. - 31.8.2023
Hella Galleria
Topeeka 15
61800 Kauhajoki
Finland
19.6.2023
Näyttely / Exhibition
Remontoitu Tornion kaupunginkirjasto aukeaa tulevana maanantaina ja sain kunnian 
Tornion Kuvataideseura Ry:n johtoryhmän jäsenenä olla ensimmäisenä uudella näyttelyseinällä.
Horisonttejani on siis nähtävillä 28.7. asti Torniossa, josta ne jatkavat elokuuksi Kauhajoelle Hella Galleriaan.
The newly renovated Tornio City Library opens its doors in the coming Monday and I had
the honor of opening the new exhibition space as a member of the board of Tornio Visual Arts Association.
The last day of my Horizons display is on 28.7. where they will continue to Gallery Hella in Kauhajoki for August.
Horisontteja
19.6. - 28.7.2023

Tornion Kaupunginkirjasto

Torikatu 2
95400 Tornio
Finland
2.1.2023
Näyttely / Exhibition
Minulla on ilo olla Lapin Taiteilijaseuran kuukauden taiteilija Rovaniemen kaupungin taidemuseolla
Korundissa. Näyttelyni Horisontteja on avoinna tammikuun ajan.
I have the pleasure of being Artists' Association of Lapland's Artist of the Month at Korundi
art museum in Rovaniemi, Finland.

My exhibition Horizons is free to visit during January.
Horizons - Artist of the Month
2.1. - 29.1.2023

Kulttuuritalo Korundi
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
Finland
30.9.2022
Julkaisu / Publication
Kirjoitimme Raisa Tahkon (os. Hautamäki) kanssa taidehistoriallisen tekstin Rovaniemen Taidemuseon
näyttelyjulkaisuun "Taidetta tunteella - suomalaista ekspressionismia 1900-luvun alusta 1960-luvulle".
Kirja on saatavilla Rovaniemen taidemuseon Korundin kaupasta.
Our collaborative art history article with Raisa Tahko (nee Hautamäki) was published by
Rovaniemi Art Museum in an exhibition publication that's freely translated
"Art with a Feeling - Finnish Expressionism from beginning on 20th century to 1960's".
The book is available for purchase at Korundi Rovaniemi Art Museum shop. 
Taidetta tunteella - suomalaista ekspressionismia 1900-luvun alusta 1960-luvulle 
https://tapahtumat.rovaniemi.fi/fi-FI/page/61e6bee15389722611363c09

22.9.2022
Taiteilija-asiantuntija & mentorointi / Artist Specialist & Mentoring
Minulla oli ilo tavata mentoroinnin merkeissä Aino Laiho ja Olga Green, jotka ovat aloittaneet kahden kuukauden pituisen taiteilijaresidenssinsä Haaparannan rautatieasemalla. Residenssi kuuluu Koneen Säätiön rahoittamaan Tilaa taiteilijuuteen -hankkeeseen, jolla pyritään parantamaan vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaista osallistumista taiteen kentällä. Hanke huipentuu näyttelyyn Aineen Taidemuseolla Torniossa keväällä 2023.
I had the pleasure of meeting and mentoring Aino Laiho and Olga Green who have just started their two month long artist residency in the premises of Haparanda railway station. The residency is a part of project funded by Kone Foundation, called Space for Being an Artist. The goal is to improve equal opportunities for working in the field of art as a disabled artist or as a speaker of sign language. Highlight of the project will be an exhibition at Aine Art Museum in Tornio in the spring of 2023.

7.6.2022
Näyttely / Exhibition
Kaksi maalaustani ovat esillä Galleria Taidekamarissa Torniossa kesäkuun ajan.
Näyttely on Tornion Kuvataideseuran vuosinäyttely.

Two of my paintings are exhibited at the Gallery Taidekamari in Tornio in June.
The group exhibition is by the Tornio Visual Art Association.
Tornion Kuvataideseuran vuosinäyttely
7.6. - 2.7.2022
Galleria Taidekamari

Keskikatu 26
95400 Tornio
Finland
17.2.2022
Näyttely / Exhibition
Viime vuonna osallistuin EU:n rahoittamaan Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture (AMASS)
kansainväliseen tutkimusprojektiin. Tieteidenvälisiä tuloksia on koottu yhteen näyttelyyn
Rovaniemen Arktikumiin. Hanke pyrkii vähentämään eristyneisyyttä naisten, lasten ja vähemmistöryhmien
keskuudessa hyödyntämällä erilaisia osallistavan taiteen muotoja sekä kouluttamalla osallistujia
taidepohjaisten pedagogisten menetelmien avulla.


Last year I participated to EU funded Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture (AMASS)
international research project. The multidisciplinary research results are exhibited now at
Arktikum in Rovaniemi. The project aims to reduce isolation among women, children and minority groups
by using various forms of inclusive art and educating participants through art-based pedagogical methods. 
Active Witnesses:
The Voices and Faces of Participants in Socially Engaged Arts Projects
17.2. - 13.3.2022
Galleria Valo

Arktikum Museum & Science Centre
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Finland
Lähde / Source: Lapin Yliopisto
26.11.2021
Näyttely / Exhibition
​​​​​​​
Todistajat – veden grafiikkaa / Witnesses - graphics of water
30.11. –16.12.2021
Avajaiset / Vernissage 29.11.2021 klo 18–19.30

Galleria Kajo, F-talo, 4. krs, Lapin yliopisto / University of Lapland
Yliopistonkatu 8, Rovaniemi, Finland
Lähde / Source: Lapin yliopiston uutiset11.11.2021
Julkaisu / Publication


Valokuvani Utsjoen kirkkotuvilta on julkaistu uusimmassa Kide-lehdessä (luettavana myös verkossa), Lapin yliopiston omassa tiede- ja taidejulkaisussa. Mirja Hiltusen teksti kertoo Arktisen Aikavaelluksen kesälukioleiristämme. 
One of my photos from Utsjoki, Finland has been published in the latest Kide magazine (also available online), which is University of Lapland's own science and art publication. The text by Mirja Hiltunen describes our Arctic Time Trek Summer School.
23.10.2021
Näyttely avoinna / Exhibition is now open:
Young Arctic Artists 2021: KAMPPAILU / FIGHT, Alta Edition
YAA näyttely jatkoi matkaansa Altaan, Norjaan, ja on nyt auki. Lämpimästi tervetuloa!
The YAA exhibition continued its journey to Alta, Norway, and is now open. Warm welcome! 


Alta Kunstforening: http://alta-kunstforening.squarespace.com/
Norsk Rikskringkasting: "Unge arktiske kunstnere eksperimenterer rundt ulike sider ved å kjempe"
1.9.2021
Näyttely tulossa / Exhibition coming up:
Young Arctic Artists 2021: KAMPPAILU / FIGHT
Lämpimästi tervetuloa Young Arctic Artists 2021 näyttelyyn ja sen avajaisiin klo 4.9.2021 klo 17.00-18.30 Galleria Napaan ja Mustanapaan Rovaniemellä, jonka jälkeen avajaiset jatkuvat klo 19.00-21.00 Wiljamissa, keskustelulla ja performansseilla. Näyttely näyttää nousevaa nykytaidetta pohjoisesta, teemalla FIGHT / KAMPPAILU. Näyttely on auki 4.9.2021 - 28.9.2021. Näyttelytoimintaa johtaa Lapin Taiteilijaseura ja näyttelyä kuratoi suomalais-kveeniläinen kuratointiryhmä.

Warm welcome to the exhibition opening of Young Arctic Artists 2021 on 4th of September 2021 17.00-18.30 at Galleri Napa & Mustanapa in Rovaniemi. The event continues 19.00-21.00 at Wiljami, with artist talk and performances. The exhibition promotes rising contemporary art from the north under the thematic of FIGHT / KAMPPAILU. The exhibition is open 4.9.2021 - 28.9.2021. Exhibitions are managed by Artists’ Association of Lapland and co-curated by the Finnish – Kven curatorial team.


Lähde / Source: https://youngarcticartists.wordpress.com/
5.8.2021
ARKTISEN AIKAVAELLUKSEN KESÄLUKIO /
ARCTIC TIME TREK SUMMER SCHOOL


Olin osana Arktisen Aikavaelluksen kesälukiossa 19.-30.7.2021 Utsjoella luomassa monitieteistä tiede ja taide kesälukioleiriä. Leiri toteutettiin Ohcejoga Utsjoen Ursa ry:n, Aikavaellus ry:n, Turun yliopiston, Lapin yliopiston ja Kesälukioseuran yhteistyönä. Kesälukiossa kohtasivat paitsi luonnontieteet ja taideaineet myös alan huippututkijat ja taiteilijat. Tieteen ja taiteen yhdistäminen avasi uusia kokemuksellisia lähestymistapoja opetukseen sekä yhteistyönäkymiä yliopistojen välille.


I participated in the first Arctic Time Trek Summer School 19.-30.7.2021 at Utsjoki School Centre and took part in creating a multidisciplinary art and science upper secondary school camp. The camp was executed as a collaborative project between Ohcejoga Utsjoki Ursa ry, Aikavaellus ry, University of Turku, University of Lapland and Kesälukioseura. The summer school acted as a meeting point for the arts and sciences, artists and for the leading researchers in the field. Combining arts and sciences opened new phenomenological approaches to teaching and to collaborative prospects between the two universities.

Lähteet / Sources: 
Lapin yliopisto / University of Lapland
Turun yliopisto / University of Turku


11.6.2021
ACTING ON THE MARGIN: ARTS AS SOCIAL SCULPTURE
Osallistuin kansainväliseen AMASS hankkeeseen toukokuun alussa Utsjoen koulukeskuksessa. "Acting on the margins: Arts as a social sculpture" on monitieteinen, taideperustainen ja EU-rahoitteinen tutkimusprojekti. Projekti keskittyy Euroopan reuna-alueille ja nuorten vaikutusmahdollisuuksiin taiteen keinoin. Tiedote Utsjoen koulukeskuksen toimintaviikosta seurannee piakkoin.
I participated in an international AMASS project in the beginning of May at the Utsjoki School Centre, Finland. "Acting on the margins: Arts as a social sculpture" is a multidisciplinary, art-based and EU funded research project. The project focuses on the boarder areas of Europe and on the possibilities of the local youth to make an impact with the means of art. Newsletter will be published shortly about the art-based action week at the Utsjoki School Centre.

Lähde / Source: https://amassproject.weebly.com/finland.html

6.5.2021
Näyttely nyt auki / Exhibition now open:
REVITALISAATIO / REVITALISATION
Näyttely on nyt auki, tervetuloa! Näyttely on ryhmänäyttely teemasta "revitalisaatio" ja näytän maalauksiani "Sukupuuton ornitologia" sarjastani.
The exhibition is now open, welcome! The exhibition is a group exhibition around the theme of "revitalisation" and I'm exhibiting work from my "Ornithology of Extinction" series.​​​​​​​
Torstai / Thursday 6.5.2021 -
Keskiviikko / Wednesday 2.6.2021


Galleria Valo
Arktikum Museum & Science Centre
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Finland
3.5.2021
Näyttely tulossa / Exhibition coming up:
Young Arctic Artists 2021: KAMPPAILU / FIGHT

Tulevana syksynä tulen osallistumaan neljänteen Young Arctic Artists 2021 näyttelyyn, joka näyttää nousevaa nykytaidetta pohjoisesta. Näyttelyn teema on FIGHT / KAMPPAILU ja paikkana toimivat Galleria Napa, Mustanapa sekä Rovaniemen kaupungin ympäristöt 4.9.2021 - 28.9.2021. Näyttelytoimintaa johtaa Lapin Taiteilijaseura ja näyttelyä kuratoi suomalais-kveeniläinen kuratointiryhmä.

In the coming September I'll be taking part in the 4th edition of Young Arctic Artists 2021 art exhibition, that promotes emerging contemporary art from northern areas. The exhibition is under thematic umbrella of FIGHT / KAMPPAILU and will take place in Gallery Napa, Mustanapa and surrounding city space (Rovaniemi, Finland) ​4.9.2021 – 28.9.2021​.  Exhibitions are managed by Artists’ Association of Lapland and co-curated by the Finnish – Kven curatorial team.


Lähde / Source: https://youngarcticartists.wordpress.com/​​​​
10.4.2021
Näyttely tulossa / Exhibition coming up:
REVITALISAATIO / REVITALISATION
Osallistun näyttelyyn Rovaniemen Arktikum museo ja tiedekeskuksessa, joka avataan toukokuun alussa. Näyttely on kuvataidekasvatusopiskelijoiden ryhmänäyttely teemasta "revitalisaatio" ja näytän maalauksiani "Sukupuuton ornitologia" sarjastani.
I'm participating in a group exhibition coming up at Arktikum Museum & Science Centre in May, in Rovaniemi, Finland. Exhibition is a group exhibition by art education students around the theme of "revitalisation" and I'm exhibiting work from my "Ornithology of Extinction" series.
Torstai / Thursday 6.5.2021 -
Keskiviikko / Wednesday 2.6.2021


Galleria Valo
Arktikum Museum & Science Centre
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Finland

Back to Top